Energi og miljø i nyt perspektiv

For første gang siden den industrielle revolution står verden overfor kolossale forandringer i den måde vi producerer og forbruger energi på. Hvordan vil det gå denne gang? Bliver det en […]