Helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed

Omstilling løfter livskvalitet og lokalsamfund. – en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed Økosamfund er fremtidslaboratorier, der udforsker alternativer til forbrugersamfundets livsstil. Eksperimenterne viser, at det er muligt at omstille til bo- […]

Energi og miljø i nyt perspektiv

For første gang siden den industrielle revolution står verden overfor kolossale forandringer i den måde vi producerer og forbruger energi på. Hvordan vil det gå denne gang? Bliver det en […]