Den strategiske planlægning er død

Kun 10-30 % af de strategier, der formuleres, virker. Det koster på bundlinjen og risikerer i yderste konsekvens at true virksomhedens overlevelse. Den væsentligste årsag til den lave strategieffektivitet er, at […]