De globale folkevandringers tid – hvad nu EU?


Flygtninge- og migrationskrisen i 2015 rystede EU-landene og skabte folkelig frygt for, at vi var vej ind i en ny æra med massive folkevandringer fra Mellemøsten og Afrika.

Risikerer EU at kollapse som Romerriget gjorde i sin tid, da de ydre mure blev løbet over ende?

Hvordan kan vi i Europa bevare samfundets indre sammenhængskraft og undgå at ende i ny opløsningstid? Og hvordan tackler vi fremtidens demografiske udfordring, at der i EU vil mangle op imod 55 mio. personer i den arbejdsdygtige alder i 2035?