For meget familie, for få børn!

Der er for tiden – som altid – meget fokus på den krise, der har ramt italiensk økonomi og politik. Under overfladen lurer en anden udfordring, som kan vise sig af afgørende betydning: familien og reproduktionen af det italienske samfund.

Den italienske familiestruktur har længe været under forandring. Men hvordan, hvorfor og med hvilke konsekvenser? Og hvordan kan man sammenligne familie og slægtskabsforhold i Italien med danske forhold?

I dette foredrag kommer Bjørn Thomassen med nogle svar.

Varighed: 90-120 minutter.