I private virksomheder og offentlige institutioner er depression og angst en af de hyppigste årsager til sygemeldinger. Næsten hver femte af os oplever på et tidspunkt i livet at lide af en depression eller angst. Hvad dækker stress, udbrændthed og post traumatisk stress syndrom egentlig over? Få et overblik over depressionens og angstens natur og lær, hvad man kan gøre både medicinsk og psykologisk.

Et lærerigt foredrag med psykiater Henrik Day Poulsen.