På samme måde er det med menneskesindet, som er sat sammen af både gode og onde kræfter. Nogle mennesker lever deres liv uden nævneværdig at mærke nogle af delene, mens andre tumler med dæmonernes besættelse uden oplevelse af englehjælp hele livet igennem.

Nogle går til grunde, andre skaber stor kunst.

Dæmonerne kan optræde i mange forskellige iklædninger. Finn Nørbygaard fortæller bl.a. om, hvordan hans materielle rigdom på forunderlig vis pustede til hans egen dæmon.

Med en lang række eksempler – både fra Finn Nørbygaards eget og andre kendte danskeres liv – fortælles om dæmonernes rasen. Kun ved at lukke dem ud af skabet og se dem i øjnene, kan de blive en integreret – og inspirerende – del af livet.

Varighed: 1 time.