Læg ikke alle dine æg i den samme kurv.

Det var anbefalingen fra de internationale økonomiske organisationer OECD og Verdensbanken, da de for mere end 20 år siden påpegede behovet for omfattende reformer af de vestlige landes pensionssystemer. Intet land har levet så godt op til denne opfordring som Danmark.

Foredraget præsenterer de “byggeklodser”, der kan anvendes, når man skal opbygge et pensionssystem – og det gennemgås, hvordan disse byggeklodser på forunderlig vis i Danmark er blevet anvendt til at opbygge et af verdens mere bæredygtige pensionssystemer. Danmark er således et af de få lande i Europa, der ikke i de senere år har måttet gennemføre omfattende ændringer i pensionssystemet.

Foredraget bygger på dansk og udenlandsk forskning i pensionsforhold – herunder Niels Plougs egen forskning om udviklingen af det danske pensionssystem.

Varighed: 1½ time (inklusive spørgsmål og diskussion).