Nogle planer virker umulige at gennemføre, men spørger du Malene, kan alt lade sig gøre!

Med udgangspunkt i sine egne erfaringer med at komme godt i mål med forskellige projekter, inspirerer hun jer til at turde tage det første skridt og komme fra tanke til handling. Ved hjælp af projektlederværktøjer og konkrete eksempler fra virkeligheden viser hun hvordan store utopiske projekter bare består af en række delprojekter, og hjælper jer med at komme i gang.

Malene har en behagelig og levende fortællestil, og kan det en foredragsholder skal, nemlig at røre folk, og få dem til at reflektere.  Udover at være forfatter til flere bøger og artikler, er Malene en erfaren projektleder med mere end 15 års erhvervserfaring fra internationale virksomheder.

1 time inklusiv øvelser og debat.