Naturligvis handler samarbejde om den enkeltes evne til at udvise fleksibilitet og om at være omstillingsparat. Men Finn Nørbygaard betragter samarbejde fra en helt anden synsvinkel, nemlig ved at sætte fokus på det vigtigste samarbejde i menneskelivet: samarbejdet mellem hovedet og kroppen.

Dette samarbejde har specielt det moderne, vesterlandske menneske vanskeligt ved. Og det er Finn Nørbygaards påstand, at en ubalance på dette område kan skabe stor ravage på de indre linjer. Han ved, hvad han taler om. I afgørende perioder i sit liv har Finn Nørbygaard måtte erkende, at misligholdelse af kontakten mellem hovedet og kroppen har udløst et psykisk knockout.

Hvor mennesker mødes, kommunikerer vi. Bevidst eller ubevidst. For at få en oplevelse af at leve et meningsfuldt liv, er det vigtigt, at vi kommunikerer på en måde, som virker rigtig for os. Men al forskning viser også, hvor afgørende det er, at vi bruger vores evne til at udtrykke os.

Varighed: 1 time.