Lene Sonne har i de seneste år interesseret sig for de børn, der er særligt sensitive. Hun har været leder af en daginstitution, hvor personale i en årrække havde fokus på emnet, og hun har beskrevet disse erfaringer i bogen Sensitive børn, som hun har skrevet sammen med psykolog Athina Delskov.

Lene mener, at den nye forskning og de mange nye erfaringer på området er en viden, der er kommet for at blive. Derfor er det vigtigt, at så mange mennesker som muligt får kendskab til, at ca. 20 proces af befolkningen er mere påvirkelig end flertallet. De sensitive børn har en række ressourcer og evner, som de selv og deres omgivelser nyder godt af. De har imidlertid også nogle udfordringer, som de voksne omkring de sensitive børn skal have viden om, så de kan hjælpe børnene bedst muligt.

At være særligt sensitiv er fuldstændig normalt – det er blot et mindretal af befolkningen, der har personlighedstrækket.

Lenes foredrag vil kort tage udgangspunkt i forskningen på området. Hovedvægten vil være på:

Foredragene vil indeholde mange eksempler fra hverdagen, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål. Hvis der er behov for det hos tilhørerne, vil det være muligt at bestille et opfølgende foredrag eller en workshop.