Redskaber til den unge selv og de omgivende voksne.

Lene Sonne har i de seneste år interesseret sig for de unge, der er særligt sensitive. Hun har været tovholder i flere ungegrupper, hvor sensitive unge mødtes og udvekslede erfaringer. Hun har de seneste år haft sensitive unge i rådgivning. Hun har undervist på forskellige skoler for unge, og hun har lavet interviews med en række unge og gengivet mange af guldkornene i bogen Sensitive unge, som hun har skrevet sammen med psykolog Athina Delskov.

Lene mener, at der er mange unge, der ikke er klar over, at de er særligt sensitive. De senere år har der været mere fokus på sensitive børn, men sensitive unge er stadig et ubeskrevet blad. Derfor er det vigtigt, at så mange mennesker som muligt får kendskab til, at ca. 20 proces af de unge er mere påvirkelige end flertallet. De sensitive unge har en række ressourcer og evner, som de selv og deres omgivelser nyder godt af. De har imidlertid også nogle udfordringer, som de voksne omkring de sensitive unge skal have viden om, så de kan hjælpe de unge bedst muligt.

At være særligt sensitiv er fuldstændig normalt – det er blot et mindretal af befolkningen der har personlighedstrækket.

Lenes foredrag vil kort tage udgangspunkt i forskningen på området. Hovedvægten vil være på:

Foredragene vil indeholde mange eksempler fra hverdagen, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål. Hvis der er behov for det hos tilhørerne, vil det være muligt at bestille et opfølgende foredrag eller en workshop.