– i et individ-orienteret perspektiv.
Et spændende og lærerigt foredrag med et handleorienteret fokus i forhold til, hvad den enkelte medarbejder kan gøre for at passe på sig selv og sine kollegaer i en nogle gange presset og omskiftelig hverdag.

Foredraget giver

Der deles rundhåndet ud af teoretisk viden og praktiske værktøjer til stresshåndtering, krydret med masser af billedsprog, eksempler fra eget liv og et skævt smil.

Gør foredraget til en temadag

Der er mulighed for at udvide foredraget til en temadag, hvor deltagerne får mulighed for at arbejde indgående med, hvordan man i det enkelte team kan nedbringe risikoen for stress. Her arbejdes der i dybden med de konkrete fokusområder, der opleves som relevante for teamet, f.eks.  kulturen på arbejdspladsen, samarbejdet om håndteringen af opgaver, den enkeltes redskaber til at undgå og bearbejde stress m.m.

Foredraget kan naturligvis tilpasses de behov, der er i lige netop jeres organisation. Både hvad angår indhold, deltager antal og varighed.