Foredraget handler om vindermentalitet både i hverdagen og ved præstationer på højt niveau. Hvad er en vinder, og hvordan får man mere vindermentalitet ind i sin hverdag? Dette er blot nogle af de spørgsmål Eskild svarer på i foredraget.

Alle har forskellige forudsætninger for at blive en vinder, men alle kan ifølge Eskild Ebbesen træne deres vindermentalitet.

Eskild kommer i foredraget blandt andet ind på, hvordan øger man chancen for at nå de mål, man sætter sig for? Hvad skal der til, for at man fortsat udvikler sig? Hvordan arbejder man med sig selv for at udnytte sit potentiale fuldt ud? Og mange andre interessante spørgsmål.

Et levende foredrag, der giver tilhørerne ny energi og inspiration til hverdagens udfordringer.