Den mest omfattende af de nordiske velfærdsstater.

Sådan skrev den internationalt berømte Harvard professor Aage B. Sørensen. Og han har så evigt ret i den forstand, at Danmark var det første nordiske land, der opbyggede en velfærdsstat, og der var tale om en velfærdsstat, der på mange måder er helt sin egen.

Foredraget præsenterer den danske velfærdsstats historie fra de første love i begyndelsen af 1890’erne over udbygningen i 1930’erne og frem mod det, som er blevet kaldt velfærdsstatens guldalder, nemlig perioden fra slutningen af 1950’erne til begyndelsen af 1970’erne.

Velfærdsstatsudviklingen i nyere tid berøres også i foredraget.

Foredraget bygger på dansk og udenlandsk forskning om den danske velfærdsstat historie – herunder den forskning Niels Ploug selv har været involveret i bl.a. som medredaktør af bogen Den danske velfærdsstats historie.

Varighed: 1½ time (inklusive spørgsmål og diskussion).