Hvis noget ikke virker, så gør noget andet. Dette er de fleste enige i, men mange ved egentligt ikke, hvad det er, de skal gøre i stedet for. Den vane, der er sværest at ændre, er den vane, du endnu ikke kender.

I foredraget sætter Torben Wiese fokus på:

Man skal ikke forandre for forandringens skyld alene. Men vil man nå mere end sidste år, så er man ikke kun nødt til at gøre noget andet, så er man også nødt til at bryde vores vaner.