Foredraget om den 3. alder vil inspirere til at øge livskvalitet og invitere tilhørere til at reflektere og stille spørgsmål. Foredraget er baseret på Elses bog af samme navn, som gerne vil udfordre vanetænkning og som blandt andet behandler dilemmaer som Det store spring eller en glidende overgang? og Travlhedens etik – er dovenskab ok?

Hovedvægten i foredraget ligger på at tegne et billede af de overvældende mange muligheder, som den 3. alder giver seniorer, og konkretisere billedet med udvalgte ideer, eksempler og overvejelser. Overskrifter på kortet over de mange muligheder er Skab resultater, Sundhed, Læring og udvikling, Oplevelser og Mennersker omkring dig.

Den 3. alder indebærer også udfordringer, og de bliver også behandlet i foredraget sammen med tankestøtte til at overkomme problemstillinger. Udfordringerne kan være at finde en ny identitet, en ny rytme, at acceptere begrænsninger og måske at håndtere ensomhed.

Foredraget giver en levende og uformel introduktion til den 3. alder og kan tilpasses efter tilhørernes behov og de givne rammer.