Jan Hellesøe går i kødet på den generelle opfattelse, at manipulation altid er noget negativt – for det er det nemlig ikke. Tværtimod kan man ved hjælp af manipulation hjælpe andre mennesker i sin hverdag, både på arbejdspladsen og derhjemme.

I foredraget deler Jan ud af sin viden om de ord vi bruger, og hvordan vi hele tiden påvirker andre folk gennem det, vi siger. Dermed lægger Jan vægt på, hvordan man kan optimere sit sprog – både det talte og det skrevne ord – så man kan påvirke sine kunder, kolleger, partnere og familiemedlemmer på den bedst mulige måde.

Sin viden om manipulation har Jan blandt andet oparbejdet gennem sit arbejde som terapeut. Her har han hjulpet andre mennesker med at overvinde traumer, fobier og adfærdsproblemer.

Jan har netop identificeret den tanke, som ligger til grund for alle former for adfærd. Herigennem kan han præsentere en helt ny måde at betragte sig selv og alle andre mennesker på, så det pludselig bliver forudsigeligt, hvorfor mennesker agerer, som de gør. Dette er særdeles nyttig evne for alle mennesker at have, uanset hvem man er, eller hvad man arbejder med.

I sit foredrag udfolder Jan også sin omfattende viden om hypnose. På tv har han både hypnotiseret en person til at skyde et andet menneske, ligesom han har fået en mand til at lægge sig oven på, hvad han troede, var en granat uden split. Ingen kom naturligvis til skade, men eksemplerne illustrerer Jans overbevisende evner og unikke indsigt i menneskesindet.