Langt størstedelen af alle strategier bliver ikke ført ud i livet på grund af gamle vaner. Men hvis strategien er rigtig, og den skal føres ud i livet, hjælper de værdifulde vaner jer til succes.

Har I en strategi i kommunen, teamet, afdelingen eller firmaet, kender du sikkert til, at de gode intentioner og planer ikke nås – igen. Der findes tre grupper af vaner: tanker, følelser og fysiske. De har alle tre en afgørende indflydelse på, hvordan du og din organisation opfatter den nye strategi, og hvordan du handler eller ikke handler.

I dette inspirerende foredrag giver Torben Wiese jer fælles forståelse og øger jeres motivation for strategier, så at de bliver ført ud i livet. Han inspirerer jer til at finde frem til, hvilke vaner der er værdifulde for at kommer i mål. Alle går fra foredraget med fornyet lyst, motivation og forståelse for, hvad netop de skal gøre, for at strategien bliver en succes.