Selvom vi ofte hører vendingen ”Jeg er ensom”, er ensom er ikke noget, man er, – det er en følelse, man har. Ensomhed er en almenmenneskelig følelse, som vi alle oplever i perioder af vores liv. Vi føler os ensomme, når vi er isolerede eller føler os anderledes. Når vi savner menneskelig kontakt. Følelsen forsvinder, når vi kommer ud af isolation og danner nye relationer.

Men for nogle er det svært at møde nye mennesker, og så sætter ensomhedsfølelsen sig fast. Varig ensomhed er sundhedsskadelig. Man siger populært, at det er lige så sundhedsskadeligt som at ryge 15 cigaretter om dagen. Det er vigtigt at skelne mellem at være alene og at føle sig ensom, både når vi tænker over eget liv og når vi forsøger at hjælpe andre.

Formålet med foredraget er at aflive myter og nuancere forståelsen af ensomhed og udbrede kendskab til årsager, udbredelse og afhjælpning af ensomhed.

Indholdet er baseret på viden om ensomhed fra rapporter og litteratur suppleret med Elses erfaringer fra arbejde med grupper af ensomme. Bogen ”Ensomhedens filosofi” af den norske filosof Lars Fr. H. Svendsen har været en god inspirationskilde til foredraget.

Foredraget er uformelt og inviterer deltagerne til refleksion og spørgsmål, og det kan tilpasses efter tilhørernes behov og de givne rammer.